techsir
  首页 光明顶 城市VS职场 北京

美国硅谷著名公司的分布图,不愧是天才之城

By: 柳华芳 发表于 2021-9-24 13:38:29 · 10782次点击   回复:3   
10465467300_2000x2265.jpg
10782次点击
3个回复  |  直到 2021-9-24 13:38:29
   
  Reply   
冰客      2020-2-20 20:40:46
牛逼
   
  Reply   
rocky      2021-9-23 00:49:29
牛逼,美国硅谷,中国的中关村
   
  Reply   
小亲生活      2021-9-24 13:38:29
牛逼 666
添加一条新回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员 新浪微博登陆

标签云|手机版|Yabo亚博先生 ( 京ICP备07036130号 )

GMT+8, 2021-12-1 13:47